adj.

esteemed, valued, precious.

adj.

Ունօղ զյարգ. արգոյ. յարգոյ. յարգի. գովելի. պատուական. պիտանի.

Առ ի յարգաւոր լինել կամ ընտիր կամ երանելի. (Ճ. ՟Գ.։)

Մեծ են երկինք, եւ բարւոք եւ յարգաւոր է երկիր։ Ըստ ճշմարիտ եւ յարգաւոր իմաստութեան. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 17։ ՟Բ. 13։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յարգաւոր յարգաւորք
accusatif յարգաւոր յարգաւորս
génitif յարգաւորի յարգաւորաց
locatif յարգաւորի յարգաւորս
datif յարգաւորի յարգաւորաց
ablatif յարգաւորէ յարգաւորաց
instrumental յարգաւորաւ յարգաւորաւք