adv.

figuratively, allegorically, symbolically, mystically, mysteriously.

ՅԵՂԱՆԱԿԱԲԱՐ ՅԵՂԱՆԱԿԱԳՈՅՆ. cf. ՅԵՂԱԿԱԳՈՅՆ.

Յեղանակաբար ամպք մարգարէքն, եւ ջուր շնորհք հոգւոյն սրբոյ. (Վանակ. յոբ.։)

Յեղանակաբար զգնացս ղոշոտութեան եւ զանլուր խաբէութիւնս դիւական պատրանաց ի գինի առակէ. (Համամ առակ.։)

Յեղանակագոյն (հին ձ. յեղակագոյն) կերակուր Աստուծոյ ասի բարեպաշտ եւ արժանաւոր առաքինւոյն բարք. (Փիլ. լին. ՟Դ. 141։)