va.

to grind, to sharpen, to whet, to set.

ն.

ἁκονάω acuo. Սրել ի վերայ յեսանի.

Զայս եղջիւր խեթկիչ մոլի գոռոզին յեսանեալ սրեցեր։ Սուր աստուածամուխ փայլակնաձեւ փայլմամբ յեսանեալ. (Նար. ՟Ղ՟Բ. եւ Նար. խչ.։)