adv.

foolishly, sillily;
wildly.

adv.

μωρῶς stulte, fatue. Իբրեւ յիմար. յիմարութեամբ. անմտութեամբ.

Ընդէ՞ր կորնչիմք յիմարաբար. (Ածազգ. ՟Գ։)

ԱՆպատուեալ զյիմարաբար պատուեալն. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Զմթերս գանձուն կենաց յիմարաբար արտաքս հանել. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Յիմարաբար ի խնդիր լինել բանի ի կործանումն տգիտաց. (Շ. թղթ.։)

Խօսէր այլ ընդ այլ յիմարաբար. այսինքն իբրեւ յիմար ձեւացեալ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)