adj.

insensate, foolish.

adj.

Սեպհական յիմարաց կամ յիմարութեան.

Կուսանքն յիմարք անուանեցան, զի յաղագս յիմարական կենցաղոյս (իրաց) պարապեցան. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 6։)

Տեսեալ արարչին զյիմարական միտսն՝ գայ առ նոսա, եւ հարցանէ. (Ճ. ՟Գ.։)