cf. ՅԻՄԱՐՈՒԹԻՒՆ.

Որ է անտեղի, եւ սատանայական մտաց յիմարումն։ Զմեզ յիմարումն եւ ափշութիւն ունի յայնմ ժամու (մահուան). (Ածաբ. խչ.։ Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յիմարումն յիմարմունք
accusatif յիմարումն յիմարմունս
génitif յիմարման յիմարմանց
locatif յիմարման յիմարմունս
datif յիմարման յիմարմանց
ablatif յիմարմանէ յիմարմանց
instrumental յիմարմամբ յիմարմամբք