s.

the fifty days from Easter to Pentecost.

s.

Յիսուն աւուրք ի զատկէ ցպենտեկոստէ։ (Տօնաց.։ Տօմար.։)

Յինունքն կամ կիւրակէքն ունին զօրինակ երկնաւոր փեսային Քրիստոսի հարսանեաց. զոր եւ անուն իսկ աւուրցդ յայտ առնէ՝ ինունք վերակոչելով. (Շ. ընդհանր.։) Ուր մթին մնայ իմաստն, եթէ ոչ առցի որպէս յն. ὐμήν հարսանիք. ὔμνος , երգ հարսանեաց. կամ որպէս հյ. ինն.

եւ ըստ այսմ արդեօք գրի ի (Տօնակ.։)

Այլեւ բազումք յինունք կոչեն ըստ ինն դասուցն հրաբուն զօրացն։