s.

commentary, memoir, annals.

s.

ὐπομνηματογράγια, ὐπόμνημα, -ατα commentarius, monumentum, gesta, annales եւ μνημόσυνον memoriale. Գրութիւն յիշատակաց. արձանագրութիւն յիշելի իրաց. յիշատակարան. գիր յիշատակաց. եւ Յետկար. մուրհակ.

Զայս խօսի Յովսեպոս ի ժամանակս յիշատակագրութեան իւրոյ. (Զքր. կթ.։)

Յիշատակագրութիւն պատմութեան խաչին. (Նար. խչ. վերնագր։)

Հաստատէ տուն կրօնաւորաց, որոյ յիշատակագրութիւն ունի օրինակ զայս. (Ուռպ.։)

Սեւերիանոս յիշատակագրութեամբ ամբաստանեաց զքէն. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յիշատակագրութիւն յիշատակագրութիւնք
accusatif յիշատակագրութիւն յիշատակագրութիւնս
génitif յիշատակագրութեան յիշատակագրութեանց
locatif յիշատակագրութեան յիշատակագրութիւնս
datif յիշատակագրութեան յիշատակագրութեանց
ablatif յիշատակագրութենէ յիշատակագրութեանց
instrumental յիշատակագրութեամբ յիշատակագրութեամբք