s.

ՅՂԱՑՈՒԹԻՒՆ ՅՂԱՑՈՒՄՆ. Յղանալն, եւ յղացեալ գոլն. յղութիւն (ծնողին, եւ զաւակին).

Չար յղացութեանն՝ չարաչար եւ ծնունդ. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Իննամսեայ ժամանակաց յղացութեամբ՝ երեւեցաւ տղայ. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Անսերմ եւ անարիւն յղացմամբ երկնեաց աւազանն։ Առածք մարգարէիցն հոգեկիր յղացմամբ՝ իսրայէլի ծնօղք ասացան։ Ոչ կենցաղոյս յերկրէ յղացմունս, այլ արքայութեանն երկնից ժառանգս կրթէ. (Նար. յովէդ. եւ Նար. կուս. եւ Նար. ՟Հ՟Է։)

Աստուածն ահաւոր եւ անչարչարելի՝ ի յղացումն եւ ի ծնանիլ եկն. (Ճ. ՟Գ.։)

Խորհուրդ՝ յղացումն բանի, եւ բանն՝ ծնունդ խորհրդոյ. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յղացումն յղացմունք
accusatif յղացումն յղացմունս
génitif յղացման յղացմանց
locatif յղացման յղացմունս
datif յղացման յղացմանց
ablatif յղացմանէ յղացմանց
instrumental յղացմամբ յղացմամբք