adj.

much more.

adj.

Բազմագոյն. բազմապատիկ. յն. բազում. πολύς multus.

Յոգնագոյն օրինակօք յայտնել։ Ազգի ազգի յոգնագոյն ախորժակացն բերմամբք։ Յոգնագոյն ունիմք զսորա տարացոյց։ Յոգնագոյն կերակրօք. (Եզնիկ.։ Պիտ.։ Մագ. ՟Ժ. ՟Ծ՟Է։)

Յոգնագոյն ի ներքս յոգին ամբարեն զպայծառութիւն. (Ոսկ. անոմ. ՟Է։)

Բազում միայնակեացք առ նա ժողովեցան, եւ այլ եւս յոգնագունի կարօտէր. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)