cf. ԲԱԶՄԱՀՆԱՐ.

Ունիմք եւ մարտակից թշնամի՝ յոքնահար եւ բազմարուեստ։ Հետամուտ եղեալ յոքնահնար որոգայթիւք զօրէն զօրեղ պատերազմողի. (Գր. հր.։ Սկեւռ. աղ.։)