adj.

well prepared, put in order, adjusted, dressed or adorned.

adj.

Բազում իրօք եւ յեղանակօք յարդարեալ. քաջայարմար.

Յոգնայարդար եւ բազմօրինակ բանիւք մեզ ուսուցանէ։ Հաւատարմացոյց սուղ բանիւք, եւ յոգնայարդար օրինակօք. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Բ. ՟Գ։)