adj.

Բազմանկար. գեղեցկանկար. վայելչազարդ.

Պսակ յոքնանկար՝ յարփից եօթանց փայլատակման. (Նար. կուս.։)

Հիւսէ պըսակ զարմանալի, յոգնանկար քում գովեստի. (Շ. տաղ ի յհ. մկ.։)