adj.

polyophtalmous;
polyopic;
polyommatic.

ՅՈԳՆԱՉԵԱՅ ՅՈԳՆԱՉԵԱՆ. cf. ԲԱԶՄԱՉԵԱՅ.

Բազմատեսօղ յոքնաչեայ. (Նար. խչ.։)

Յաճախս ի գիտութիւն, եւ առատս յիմաստութիւն ըստ յոգնաչեայն գոլոյ. (Սկեւռ. աղ.)

առեալ ի (Շ. հրեշտ.) ուր գրի.

Յաճախք ի գիտութիւնս իմաստից ըստ յոգնաչեան (կամ յոգնաչեայն, կամ բազմաչեան) գոլոյ։