adj.

Բազմապտոյտ. բազմահոլով. ունօղ զբազում շրջանս կամ յորձանս.

Բարեպաշտ կարգօք՝ յոգնապտոյտ պարագայական կենօք քաղաքավարիլ մինչեւ ի յետին ժամանակ. (Ճ. ՟Է.։)

Վերառեալ առ ի խորոց յոգնապտոյտ փորձութեանց. (Գր. սքանչ. ի ստեփ.։)