s.

polytheism.

cf. ԲԱԶՄԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ. πολυθεότης.

Մակեդոնացին Աղեքսանդր բազմաբիւր յոքնաստուածութեամբն տիեզերակալեաց. (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յոգնաստուածութիւն յոգնաստուածութիւնք
accusatif յոգնաստուածութիւն յոգնաստուածութիւնս
génitif յոգնաստուածութեան յոգնաստուածութեանց
locatif յոգնաստուածութեան յոգնաստուածութիւնս
datif յոգնաստուածութեան յոգնաստուածութեանց
ablatif յոգնաստուածութենէ յոգնաստուածութեանց
instrumental յոգնաստուածութեամբ յոգնաստուածութեամբք