adj.

protean, of many forms or shapes, divers, varied, multiple.

adj.

πολυειδής diversos species habens, multifarius, multiplex, varius. Բազմատեսակ. ազգի ազգի. բազմապատիկ. բազմօրինակ.

Բժիշկք յամենայն դեղոց զօգտակարագոյնս՝ յոքնատեսակ խառնուածովք պատրաստեն. (Մագ. ՟Ա.։)

Գտիչ եղեւ ո՛չ միատեսակ չարի, այլ յոգնատեսակ չարեաց։ Յոգնատեսակ եւ զանազան չարչարանս կրեաց։ Զանազան շնորհքն Աստուծոյ եւ յոգնատեսակք. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ. եւ ՟Թ։)

Յոգնատեսակ վնասուք. (Վրդն. լս.։)

Ի բազում արուեստս, եւ յոքնատեսակ վարս կենաց բաժանեալ եմք ի կենցաղս յայս. (Տօնակ.։)

adv.

ՅՈԳՆԱՏԵՍԱԿ. մ. ՅՈԳՆԱՏԵՍԱԿԱՊԷՍ πολυειδῶς vario modo, variis speciebus, vel formis.

Իսկ զգեցուցանելդ՝ յոքնատեսակ լսի. (Սարկ. քհ.։)

Երազոցս երեսք բազմօրինակաբար եւ յոքնատեսակապէս երեւութեամբք է. (Նիւս. կազմ.։)