adv.

often, frequently, many times;

adj.

much, more.

adv.

cf. ՅՈԼՈՎ ԱՆԳԱՄ. πολλάκις.

Այնոքիկ յոլովակի եւ յոքունց աստ հանդիպեցան. (Ոսկ. անոմ. ՟Դ. եւ Ոսկ. յհ. ստէպ։)

Հաւասար հաւասարի յոլովակի հնազանդի տնօրինաբար. (Կիւրղ. գանձ.։)

Յոլովակի երկնային զօրութիւնք կոչին։ Կոչի յոլովակի զգայութիւնն՝ եւ զգայարանքն. (Դիոն. երկն.։ Նիւս. բն.։)

adj.

Կամ իբր ա. Յոլով. յոլովագոյն.

Բազում անգամ գրեցաք՝ յոլովակի բանիւք. (Փոտ. առ Աշոտ։)

Յոլովակի ձիր խոստացեալ, եւ գերագոյն գահ ասացեալ. (Շ. վիպ.։)