s.

որ եւ ՅՈՌԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Յոռի կացուցանել, կամ ցուցանել. տալ յոռի եւ անպիտան լինել, եւ ընդ վայր հարկանել.

Առ խորհուրդսն սրտմտութեան, որ զկամս մտաց մերոց յոռացուցանեն. (Եւագր. ՟Ի՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յոռացուցանեմ
դու յոռացուցանես
նա յոռացուցանէ
մեք յոռացուցանեմք
դուք յոռացուցանէք
նոքա յոռացուցանեն
Imparfait
ես յոռացուցանեի
դու յոռացուցանեիր
նա յոռացուցանէր
մեք յոռացուցանեաք
դուք յոռացուցանեիք
նոքա յոռացուցանեին
Aoriste
ես յոռացուցի
դու յոռացուցեր
նա յոռացոյց
մեք յոռացուցաք
դուք յոռացուցէք
նոքա յոռացուցին
Subjonctif
Présent
ես յոռացուցանիցեմ
դու յոռացուցանիցես
նա յոռացուցանիցէ
մեք յոռացուցանիցեմք
դուք յոռացուցանիցէք
նոքա յոռացուցանիցեն
Aoriste
ես յոռացուցից
դու յոռացուսցես
նա յոռացուսցէ
մեք յոռացուսցուք
դուք յոռացուսցջիք
նոքա յոռացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յոռացուցաներ
դուք մի՛ յոռացուցանէք
Impératif
դու յոռացո՛
դուք յոռացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յոռացուցանիջիր
դուք յոռացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յոռացուսջի՛ր
դուք յոռացուսջի՛ք