adj.

rather wicked or bad.

adj.

Յոռի իմն. արհամարհ. չնչին. անշուք. թեթեւագին.

Սա ինքն տէր եւ իշխան էր ամենայնի, եւ այսու յոռեկաւ իւիք, եւ գծուծ եւ խոնարհ հանդերձիւ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11։)