adj.

very hot, burning, stifling, suffocating.

adj.

Ունօղ կամ բերօղ զյորդ բորբոք տօթոյ. տօթագին.

Յամառնային հիւղական յորդաբորբ ջերմութենէն կիզեալք այրէին. (Յհ. կթ.։)