adj.

flowing abundantly, copious, abundant.

ՅՈՐԴԱԲՈՒՂԽ կամ ՅՈՐԴԱԲՈՒԽ. cf. ԱՌԱՏԱԲՈՒՂԽ.

Յորդաբուղխ աղբիւր. (Փարպ.։ Արշ.։ Ճ. ՟Բ.։)

Աղբերք արեանց յորդաբուղխք. (Նիւս. մկ. բեթղ.։)

Չոռոգանիմք ի նորա յորդաբուղխ վտակացն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 23։)

Արիւնն իբրեւ զյորդաբուղխ առու հոսէր։ Խնդրէին յորդաբուղխ արտասուօք. (Ճ. ՟Բ.։)

Ել ջուր յորդաբուղխ, եւ առատ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Զյորդաբուղխ զքարոզութիւն սուրբ առաքելոցն՝ գետոց նմանեցոյց. (Ոսկ. ամբակ.։)

Հոսեալ յորդաբուխ արտօսր։ Այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց. (Պիտ.։)

Բազմացոյց զյորդաբուղխ արդիւնսն ի շտեմարանս արքայութեան. (Բուզ. ՟Գ. 4։)

Յորդաբուղխ բանիւ շնորհաց լուսատու եղեն մանկանց. (Շար.։)

adv.

Կամ որպէս մ. Յորդութեամբ. առատութեամբ. լիապէս.

Ո՞ր աղբիւրք այնպէս յորդաբուղխ բղխեցին, որպէս նորա աչքն զարտասուսն. (Ոսկ. կող. ՟Ժ՟Բ։)

Իմաստութեանն բան է, որ համեստութեամբ յորդաբուղխ ուրախացուցանէ զլսօղսն. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)