adv.

where one wishes;
where you will, wherever you like.

adv.

ՅՈ՛ՒԿԱՄ որ եւ ՅՈՒՊԷՏ. Յո՛ եւ կամիցի ոք երթալ. ո՛ւր եւ կամք իցեն. յո՛ր վայր՝ ո՛ւր եւ պէտք իցեն.

Յուպէտ յո՛ւկամ առանց վնասու գնալ. (Եւս. քր. ՟Ա։)