ն.

ՅՈՒՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ ՅՈՒՂԵԼ ՅՈՒՂՕՂ. Յուլացուցանել. յօրացուցանել. թուլացուցանել. մեղմել. մեղկել. ամոքել.

Բարութիւնք միշտ սովոր են յուղացուցանել զվայելուչսն, եւ ի ստահակութիւն ածել. (Ոսկ. ես.։)

Որ զնախճամէջ պարն յուղացուցեալ մաճկացուցանէ. (Բուզ. ՟Դ. 5։)

Բանս խօսին յուղօղս ախտից. (Նեղոս. (այլ ձ. յուզօղս. բայց յն. մեղկացուցիչս)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յուղացուցանեմ
դու յուղացուցանես
նա յուղացուցանէ
մեք յուղացուցանեմք
դուք յուղացուցանէք
նոքա յուղացուցանեն
Imparfait
ես յուղացուցանեի
դու յուղացուցանեիր
նա յուղացուցանէր
մեք յուղացուցանեաք
դուք յուղացուցանեիք
նոքա յուղացուցանեին
Aoriste
ես յուղացուցի
դու յուղացուցեր
նա յուղացոյց
մեք յուղացուցաք
դուք յուղացուցէք
նոքա յուղացուցին
Subjonctif
Présent
ես յուղացուցանիցեմ
դու յուղացուցանիցես
նա յուղացուցանիցէ
մեք յուղացուցանիցեմք
դուք յուղացուցանիցէք
նոքա յուղացուցանիցեն
Aoriste
ես յուղացուցից
դու յուղացուսցես
նա յուղացուսցէ
մեք յուղացուսցուք
դուք յուղացուսցջիք
նոքա յուղացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յուղացուցաներ
դուք մի՛ յուղացուցանէք
Impératif
դու յուղացո՛
դուք յուղացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յուղացուցանիջիր
դուք յուղացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յուղացուսջի՛ր
դուք յուղացուսջի՛ք