adv.

in Greek;

adj.

Greek;
ուսանել, գիտել, խօսել —, to learn or study, to know, to speak Greek.

adv.

ἐλληνιστί graece. Յունաց բարբառով կամ գրով. հոռմերէն. ռումճա, եունանի.

Եւ էր գրեալ եբրայեցերէն, դաղմատերէն եւ յունարէն։ Յունարէն գիտե՞ս. (Յհ. ՟Ժ՟Թ. ՟Ի։ Գծ. ՟Ի՟Ա. 36։)

Ձիթենի յունարէն ելէա կոչի։ Բաժանումն յունարէն մէրիսմոս կոչի. (Եզնիկ.։)

Եւ զբեղայն ասեն, որ յունարէն Դիոս թարգմանի, եւ հայերէն Արամազդ. (Եւս. քր. ՟Ա։)

adj.

Կամ իբր ա. ἐλληνικός, -κή, -κόν graecus, -a, -um. իբր Յունական.

Յունարէն եւ դաղմատերէն եւ եբրայեցերէն գրով. (Ղկ. ՟Ի՟Գ. 38։)

Յունարէն դպրութիւն կամ ուսումն. (Խոր. ՟Գ. 36։ Փարպ.։)

Յաշխարհին բարբառոյ ի յունարէն դարձուցեալ. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ըստ յունարէն թուոյ. (Եփր. համաբ.։)