s.

ՅՈՒՆՈՒԱՐ կամ ՅՈՒՆՎԱՐ, կամ ՅԱՆՈՒԱՐ. ἱανουάριος januarius. Առաջինն յամիսս հռովմայեցւոց, (ի եա՛նուա, որ է դուռն. եւ կամ ի յանոսէ ումեմնէ) Տօմար.։ Յայսմաւ. եւ այլն։