s.

act of reminding;
warning, admonition, notice, advice.

s.

ὐπόμνησις monitio, monitum. Յուշ առնելն. յիշեցուցանելն. ազդումն. խրատ.

Ոչ իւրովի յիշեաց, այլ կարօտացաւ միւսանգամ վարդապետին յուշարարութեանն։ Բնութիւն որդւոց մարդկան մոռացօղ է բարեաց. վասն այսորիկ կարօտ է բազում յուշարարութեան. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 32։ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 17։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յուշարարութիւն յուշարարութիւնք
accusatif յուշարարութիւն յուշարարութիւնս
génitif յուշարարութեան յուշարարութեանց
locatif յուշարարութեան յուշարարութիւնս
datif յուշարարութեան յուշարարութեանց
ablatif յուշարարութենէ յուշարարութեանց
instrumental յուշարարութեամբ յուշարարութեամբք