adj.

Յառաջագէտ. կանխագէտ. նախագիտակ, եւ նախագիտական. կամ նախագիտելի.

Նախագէտն աստուած։ Նախագէտ ազդմամբ օգտեալ լինին. (Ճ. ՟Գ.։ Հին քեր.։)

Արդ թէ փոքունք ի յեղելոց հաւատացն, զի նախագէտ լինել յինէն պատրաստեցան. (Շ. իմ. եղակ.։)