cf. ՆԱԽԱԳԷՏ. προγνώστης praescius futurorum.

Նախագիտակ է ամենայնի։ Ոչ եթէ անգէտ է աստուած նախագիտակն. (Մագ. ՟Ե։)

Նախագիտակք եղեալ՝ հրճուանօք բուռն հարկանիցեն զանճառելի շնորհէն. (Նանայ.։)

Ասի վասն ձիոյ նախագիտակ գոլ պատերազմին. այսինքն զգալ, իբր հոտ առնուլ. (Ոսկիփոր.։)