va.

to sketch, to delineate, to outline.

ն.

ὐπογράφω praescribo, delineo. Նախ կամ կանխաւ գծագրել. նախանկարել. ստուերագրել.

Որպէս նաւակառոյց ոմն զնաւ կառուցանելոյն սկիզբն արկանելով՝ զեղանակսն նախագծէ, եւ զձեւսն նաւուցն. (Պղատ. օրին. ՟Է։)

Կշռողն մտաց, եւ անգոյիցն նախագծօղ. (Նար. մծբ.։)