s.

pre-existence.

ՆԱԽԱԳՈԼ. Կանխաւ ի բնէ գոլ. անեղութիւն Այ։

Զնախագոլն յառաջագոյն ունելով, եւ գերագոյն ունելով զգոլն. (Դիոն. ածայ.։)

Եւ Անդստին ի նախնեաց գոլ.

Սուրբ կոյսն որպէս թագաւորական հայրենեաց նախագոլով՝ ի թագաւորական հայրենիսն դաւթի առաքիւր. (Գր. սքանչ.։)