adj.

Կանխաւ զեկուցեալ, եւ զեկուցանօղ, կանխազեկոյց.

Նախազեկոյց աւետամատոյց փառաց գալստեան՝ ի դշխոյն պահեալ սուրբ թագաւորիդ. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)