adj.

commanded, ordered beforehand.

adj.

Կանխաւ հրամայօղ կամ հրամայեալ. հրամայողական. բուռն.

Յաւէտ օրհնաբանելի ես դու երկրորդաւս. ողորմածութեամբ, քան նախահրաման սաստկութեամբ. (Նար. ՟Խ՟Ը։)