Բառ տարտամ նշանակութեամբ. որպէս Առաջին եւ երեւելի ինչ յաշխարհի, կամ բնիկ հայրենի գաւառ. եւ կամ որպէս յն. προκόσμημα . նախկին եւ շքեղ զարդք, սպասք.

Աւա՛ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես նախաշխարհօք (կամ նախաշխարհեօք) յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ. (Պիտ.։)