s.

author or cause of all evil, the Devil.

cf. ՍԿԶԲՆԱՉԱՐ.

Զնախաչար վիշապն իմաստութեամբն քո կարթեցեր. (Մաշտ.։)

Երկիր պագանեն նախաչար վիշապին. (Կիւրղ. ղկ.։)

Յայս դրախտ նախաչարն ջանայր մտանել օձ. (Խոր. հռիփս.։)

Տէր կապեաց զնախաչար օձն. (Սեբեր.։)

Յայս կամս է առաջի նախաչարն սատանայ, եւ ապա չարասէրք ի մարդկանէ. (Շ. ամ. չար.։)

Լինէր բնակարան նախաչարին կամաց. (Տաղ.։)