ՆԱԽԵՆԹԱԿԱՅ եւ ՆԱԽԵՆԹԱԿԱՑԵԱԼ. προϋποκείμενος praesupositus, praesubjectus. Կանխաւ ենթակայացեալ. ենթադրեալ.

Զգալին՝ իբրու նախենթակայ իմն զգայութեան իբրու նիւթ. (Փիլ. այլաբ.։)

Նախենթակացելոյ էութեան՝ տարբերութիւնք առեդեալ լինին. (Կիւրղ. գանձ.։)