adj.

Որ ինչ կայ հանդէպ նաւու, կամ ընդդէմ ելանէ.

Ընդ այլոց նաւահանդէպ կշռական հոռմոց հայեցեալ դիտիցէ զուղղական ճանապարհն. (յն. նաւաց. վասն որոյ անստոյգ գրչութիւն տեսանի ի հյ) (Ոսկ. խչ.։)