adv.

εἱσαγωγικῶς isagogice, institutionis modo, sive causa. Ներածելով. իբրու նախակրթելով. որպէս հրահանգ ինչ.

Ներածապէս սրբազնագրելով զօրինացն քահանայապետութիւն. (Դիոն. եկեղ.։)