s.

ἑγγύμνασις, -γύμνασμα exercitatio, instructio. Կրթութիւն. հրահանգ.

Ձկտեցան ի լուսաւորացն շաւիղս. յորս ներակրթութեամբ ստացան բազում իրաց կանխագիտութիւն։ Է գիտելի միայն վարժմամբ ներակրթութեամբ բնականին ի սոյն խորհողաց. (Լմբ. առակ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ներակրթութիւն ներակրթութիւնք
accusatif ներակրթութիւն ներակրթութիւնս
génitif ներակրթութեան ներակրթութեանց
locatif ներակրթութեան ներակրթութիւնս
datif ներակրթութեան ներակրթութեանց
ablatif ներակրթութենէ ներակրթութեանց
instrumental ներակրթութեամբ ներակրթութեամբք