ձ.

ՆԵՐԱՒԱՐՏԻԼ. Յանգիլ իբր յաւարտ. վերածիլ. բովանդակիլ.

Կիսաձայնքն ըստ տարորոշ քանակին յութն գլխաւորեալ ներաւարտին։ Բաղհիւսեալ ի մի մարմին ներաւարտին։ Իմաստութիւն տեսականաւն եւ գործականաւն ներաւարտի. (Քեր. քերթ.։)