ն.

ՆԵՐԲԱԿ ԱՌՆՈՒԼ. ՆԵՐԲԱԿԵԼ. ἑγκυκλόω circumdo, cingo. Բակ առնուլ. բակառել. բագձաձել. պարունակել. շուրջ պատել. շրջափակել.

Բագձաձականն՝ պարագայ շրջաւորութեամբն ներբակ առեալ ըստ իրին. որդոն, տուն եւ տեղի եւ յարկ ապաւինի. (Անան. եկեղ։)

Ներբակ առեալ սրբոց առաքելոցն՝ ստորանստան շուրջ զմահճօք նորա։ անմարմին բոցափայլ սերովբէն ներբակեալ պահէ զճանապարհ ծառոյն կենաց. (Զքր. կթ.։)