ՆՇԱՆԱԴՐԵԼ. ըստ տպ. որ ըստ ձ. Նշանագրել. Զենոբ. որպէս եւ ՆՇԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. որ ի Պրպմ. տպ. 434.

ըստ ա՛յլ ձ.

Բառիցն նշանագրութիւն. եւ ըստ ա՛յլ ձ. եւ յն. շարադրութիւն։