ձ.

ՆՈՅՆԱԿՑԻԼ. Կամակցիլ. միաբանիլ. միաձայնիլ. մի սիրտ եւ մի հոգի լինել.

Յեսու եւ քաղէբ միաբանեցան. դեբովրա ընդ բարակայ նոյնակցեալ (կամ կամակցեալ). տուբիաս ընդ հրեշտակին կամակցեալ. (Ոսկիփոր. ըստ Սեբեր. ՟Ժ՟Զ։)