adj.

dark, dull, obscure, sad, gloomy, horrid;

s.

cf. Նսեմութիւն.

adj.

(իբր արմատ Նշմարի, նշմարելոյ). որպէս σκιώδης, ἁμαυρός umbraticus, obscurus. Աղօտ. մթին. ստուերամած. աղջամղջին. խաւարչտին. խաւարային. մու՛թ.

Արգելին զնա ի խուց մի նեղ եւ անձուկ եւ նսեմ. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Մարմինն ոչ իմանայա զգործ հոգւոյն յաղագս նսեմ կենացն. (Երզն. մտթ.։)

Մի՛ ի նսեմ տան բնակեսցեն. (Ոսկիփոր.։)

s.

ՆՍԵՄ. գ. σκίας, σκότος umbraculum, obscuritas. Մութն. խաւար. աղջամուղջ. մռայլ. ստուեր. գիշեր. պ. նէս, նէսէր, սայէ.

Նսեմաւ եւ միգիւ ի վիհն յաւիտենական խաւարին տանջեսցին. (Շ. յուդ. ՟Ժ՟Ե։)

Նսեմաւ ի վերայ դիականացն բանակէին. (Խոր. ՟Բ. 43։)

Լուսին յետ արեգական զնսեմ գիշերոյ զարդարէ. (Սարկ. տոմար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նսեմական

Նսեմային

Նսեմանամ, ացայ

Նսեմաստուեր

Նսեմացուցանեմ, ուցի

Նսեմութիւն, ութեան

Voir tout