vn.

to subtilize, to refine, to cavil, to sophisticate.

ն.

ՆՐԲԱԲԱՅԵԼ. Նուրբ բայիւք այսինքն բառիւք եւ բանիւք խօսել, յուզել, մանրախուզել.

Աւելորդ է ուրեմն հարցաքնին լինել, եւ նրբաբայել. (Պրպմ. ՟Ի՟Է։ (տպ. նրբայել։))