adv.

subtilely, cunningly, acutely, subtly.

adv.

Նուրբ օրինակաւ. նրբութեամբ. ճարտարութեամբ. յարամրի. բարակ կերպով, բարակութէնով, ուսուլով.

Ստոյիկեանքն զամենայն ինչ մարմին ենթառնեն, ըստ որոց աստուածայինն նրբաբար մարմին գոլով ընդ ամենայնն թափանցեալ. (Անյաղթ պորփ.։)

(Սատանայ) անյայտ նրբաբար մտանէ ընդ որդիս մարդկան. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)