adj.

punctilious, particular, punctual.

adj.

Որ նրբաբար ի խնդիր լինի իրաց. մանրախոյզ.

Ի հարցն մատենագրեցան մանրամասն քննութեամբ. առ նոսա առաքեսցուք զնրբախնդիր աշխատասէր համբակսն սիոնի. (Տօնակ.։)