adj.

subtle, keen, piercing, ingenious.

adj.

Ուր իցէ նուրբ հայեցուած, կամ խորին տեսութիւն, եւ մանրախոյզ զննութիւն մտաց.

Եզեկիէլ՝ խորաքնին եւ նրբահայեաց տեսութեամբ ճառէ զտնօրէնութեան տեառն զխորհուրդ. (Տօնակ.։)

Որ զնրբահայեաց պատմութիւն հոգւոյն շարադրեն. (Եւագր. ՟Լ՟Ա։)