adv.

like atoms, with very fine particles.

adv.

Նուրբ մասամբք. նրբութեամբ մասանց. որպէս մանրահիւղ շող.

Անորակի արփւոյն հատածք հրանիւթ՝ լուսայեղձ հոսմամբ որակացեալ նրբամասնաբար փողեալ ընդ փորուածս տանց. (Անան. եկեղ։)