s.

lane, alley, narrow path.

adj. s.

στενωπός angiportus, -um. Նուրբ փողոց. անձուկ պողոտայ. եւ Ուր իցեն նեղ.

Նրբափողոցք, գռեհք։ Լուսաւորէ զամենայն նրբափողոցս։ Ե՛րթ ի նրբափողոցն, հա՛րց յայս անուն այր. (Առ որս. ՟Դ։ Վեցօր. ՟Զ։ Ճ. ՟Ժ.։)

Վաճառոյ փողոցք, եւնրբափողոցք. (Լաստ. ՟Ժ՟Բ։)

Գեղս կոչէին զնրբափողոցս. (Պիտ. (զշինեալս նեղ փողոցիւք, կամ զփողոցս արուարձանաց քաղաքին)։)

Փորօղ պողոտային, նրբափողոց ճանապարհին՝ որ հանէր ի վերին մայրաքաղաքն սրբոց. (Արծր. ՟Գ. 2։)